Ważne informacje Truskawiec Ukraina

Ważne informacje wyjazd Truskawiec


Przekroczenie granicy

Aby wjechać do Ukrainy obywatel polski zobowiązany jest posiadać ważny paszport. Minimalny okres ważności paszportu 4 miesiące.


Samochodem na Ukrainę

Aby wjechać na Ukrainę samochodem, przede wszystkim należy pamiętać o tym, że może wjechać tylko może właściciel pojazdu, natomiast użytkownik pojazdu musi być upoważniony notarialnie przez właściciela, a samo upoważnienie musi być przetłumaczone na język ukraiński. W przypadku upoważnienia należy posiadać ksero upoważnienia, ksero dowodu rejestracyjnego i ksero paszportu kierującego.

Ważne, każdy pojazd musi być ubezpieczony na Ukrainie, czyli posiadać do ubezpieczenia OC polską zieloną kartę. Można też wykupić ubezpieczenie na granicy, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami i nerwami.


W Ukrainie nie ma płatnych autostrad ani żadnych winiet.

Należy pamiętać, że policja często zatrzymuje i wmawia kierowcy winę, po to aby wymusić łapówkę, więc warto mieć drobne euro lub hrywny na “mandaty”.


Waluta

Walutą obowiązującą na Ukrainie jest hrywna (UAH), na którą można bez problemu wymienić złoty polski, euro, dolary w licznych kantorach w Truskawcu.